قطعا تمام ایرانیان با شنیدن عبارت (فرش دستباف)، به یاد صنعت فرش دستباف ایران می افتند و محصولات فرش دستباف ایرانی را به یاد می آورند.

البته اگرچه این موضوع به لحاظ کیفیت، نقشه و طراحی تولید فرش دستباف ایرانی درست است و هیچ کشوری در این زمینه ها نتوانسته رقیب فرش دستباف ایرانی باشد اما واقعیت آن است که کشورهای مختلفی از جمله هند، چین، پاکستان، ترکیه، نپال و حتی کشور مصر در این زمینه فعالیت می کنند.

وجود محدودیت های صادراتی و سایر موارد فرصت مناسبی را برای سایر کشورها به وجود آورده است تا  به فکر توسعه صادرات فرش دستباف باشند و این محصولات را به صورت عمده به سراسر جهان عرضه کنند.

در این مقاله قصد داریم به پیشرفت و پسرفت رتبه صنعت فرش دستباف ایرانی در جهان اشاره کنیم و در آخر نیز به رقبای کشور ایران در این صنعت اشاره کنیم.

دلایل پسرفت و موانع صادرات فرش دستباف ایرانی

وجود محدودیت های صادراتی و تحریم های ظالمانه کشور آمریکا این فرصت را برای کشورهای دیگر که به عنوان رقبا ما در این صنعت یاد می شوند به وجود آورده و این کشورها توانسته اند در این سال ها فرش های دستباف صادراتی خود را افزایش دهند.

با غفلت ایران از ظرفیت‌های درآمدزایی و اشتغال زایی فرش دستباف، کشورهایی مانند مصر با حمایت‌های دولتی پا به عرضه تولید در این صنعت نهاده‌اند و در زمانی کوتاه خود را در این صنعت به دنیا معرفی کرده اند.

رقبا در سال ها توانسته اند رشد و پیشرفت چشمگیری در این صنعت داشته باشند به طوری که صادرات فرش دستباف پاکستان که در سال 2018 به ارزش 66 میلیون دلار بود در سال 2019 به 80 میلیون دلار افزایش یافته است و صادرات فرش دستباف ترکیه از 42 میلیون دلار 2018 به 47 میلیون دلار در سال 2019 افزایش یافته است.

هند نیز با افزایش 5 میلیون دلار صادرات فرش دستباف از 314 میلیون دلار صادرات سال 2018 به 319 میلیون دلار صادرات این کالا در سال 2019 رسیده است.

این آمار و ارقام در موقعیتی رقم خورده اند و افزایش یافته اند که صنعت فرش دستباف ایران دچار ریزش و پسرفت شدیدی شده است.

صادرات فرش دستباف ایران در سال 2018 به ارزش 238 میلیون دلار بوده که در سال 2019 با کاهش قابل توجهی به 73 میلیون دلار رسیده است.

به گفته برخی افراد فعال در صنعت فرش دستباف، دلیل این ریزش ها و آمارهای منفی در این صنعت و کاهش صادرات فرش دستباف ایران در سال 2019 (1398) نسبت به سال 2018 (1397) به علت اعمال تحریم های جدید آمریکا می باشد.

ایران در سال 2018 با 238 میلیون دلار صادرات فرش بعد از هند رتبه دوم صادرات این کالا را داشت اما با کاهش صادرات این کالا به 73 میلیون دلار در سال 2019 ایران در این سال به رتبه سوم صادرات فرش تنزل یافت.

در سال 2018 هند 314، پاکستان 66، ایران 238، نپال 73، ترکیه 42 و چین 49 میلیون دلار صادرات فرش دستباف به جهان داشته اند.

در سال 2019 نیز هند 319، پاکستان 80، ایران 73، نپال 67، ترکیه 47، چین 38 میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته اند.

گفتنی است صادرات فرش دستباف در سال 2018 ارزش معادل یک میلیارد و 324 میلیون دلار داشته که در سال 2018 به 838 میلیون دلار کاهش یافته است.

جدیدتر صنعت فرش دستباف در چه کشورهایی وجود دارد؟
بازگشت به لیست