خانه » فرش دستباف » جاجیم و گلیم

نمایش 1–9 از 25 نتیجه

جاجیم کد 2330030

25,700,000 تومان
مساحت 2.78 متر مربع  از دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این کوسن‌ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 1111112

20,600,000 تومان
مساحت 3.72 متر مربع  از دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این جاجیم ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 1202

5,700,000 تومان
مساحت 2.36 متر مربع  از دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این کوسن‌ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 2330032

20,200,000 تومان
مساحت3.01 متر مربع از دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این کوسن‌ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 535

10,100,000 تومان
مساحت 2.03 متر مربع از دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این کوسن‌ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 2330006

4,100,000 تومان
مساحت 1.19 متر مربع از دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این کوسن‌ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 1111065

53,300,000 تومان
مساحت 8.81 متر مربعاز دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این جاجیم ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 2330002

6,000,000 تومان
مساحت 1.56 متر مربعاز دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این جاجیم ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.

جاجیم کد 1111080

28,700,000 تومان
مساحت 3.17 متر مربعاز دیگر محصولات عرسین،  جاجیم دستبافت با رنگرزی گیاهی می‌باشد. این جاجیم ها با تنوع رنگی بالا و همچنین ثبات رنگی تولید شده‌اند که در سایز، رنگ و تعداد دلخواه شما قابل سفارش هستند.